zoetis background new

facebook facebook facebook
Σύνδεση (μόνο για Κτηνιάτρους)
Σύνδεση (μόνο για Κτηνιάτρους)

Ορισμένα θέματα του diagnovet.gr απευθύνονται μόνο σε Κτηνίατρους.

Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο register@diagnovet.gr αναφέροντας:

• Όνομα & Επώνυμο
• Αριθμό Μητρώου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

(* Τα στοιχεία σας δεν χρησμοποιούνται για κανένα λόγο και το μήνυμα σας θα διαγράφεται με την επιβεβαίωση των στοιχείων)

Username:
Password:
Remember me
Menu

728x90 royal 02

Άλογα

 

Κανόνες ενδοκοινοτικής διακίνησης Ιπποειδών

  • Επιμέλεια:  

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι όροι-κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών μεταξύ της χώρας μας και των άλλων κρατών μελών καθώς και τις εισαγωγές ιπποειδών στη χώρα από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 (Ε.Ε. αριθ. L. 192/1), ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα με Αριθμό 44.

Δείτε αναλυτικά τους κανόνες:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ) Επιτρέπεται η διακίνηση εγγεγραμμένων ιπποειδών εντός της χώρας και η διακίνηση μεταξύ της χώρας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο των ιπποειδών που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5.

Άρθρο 4 (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ) 1. Τα ιπποειδή δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας κατά την επιθεώρηση. Η επιθεώρηση πρέπει να πραγματοποιείται εντός των 48 ωρών που προηγούνται της επιβιβάσεως ή της φορτώσεως των ιπποειδών. Όσον αφορά τα εγγεγραμμένα ιπποειδή, η επιθεώρηση αυτή απαιτείται μόνο για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. 2. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 για τις ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης, ο επίσημος κτηνίατρος πρέπει, κατά την επιθεώρηση, να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, ιδίως βάσει των δηλώσεων του ιδιοκτήτη ή του εκτροφέα, που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ιπποειδή έχουν έλθει σε επαφή με άλλα ιπποειδή προσβεβλημένα από μόλυνση ή μεταδοτική ασθένεια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών πριν από την επιθεώρηση. 3. Τα ιπποειδή δεν πρέπει να προορίζονται για θανάτωση στα πλαίσια προγράμματος εξάλειψης μολυσματικής ή μεταδοτικής ασθένειας το οποίο εφαρμόζεται στη Χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Τα ιπποειδή πρέπει να αποτελούν αντικείμενο αναγνώρισης, η οποία πρέπει να γίνεται: α) για τα εγγεγραμμένα ιπποειδή, μέσω εγγράφου αναγνώρισης, όπως προβλέπεται στην Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με αριθ. 327239/1991 (Β΄ 672), στο οποίο πρέπει ιδίως να πιστοποιείται η τήρηση των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος. Η ισχύς του εγγράφου αναγνώρισης πρέπει να αναστέλλεται για λόγους μετακίνησης από τον επίσημο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ή στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος. Μετά τη σφαγή του εγγεγραμμένου ίππου, το έγγραφο αναγνώρισης πρέπει να επιστρέφεται στην αρχή που το έχει εκδώσει. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος σημείου θεσπίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ· β) για τα ιπποειδή αναπαραγωγής και απόδοσης, με τη μέθοδο αναγνώρισης που έχει οριστεί με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2009/156/ΕΚ· 5. Επιπλέον της απαιτήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 5, τα ιπποειδή δεν πρέπει να προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία έχει επιβληθεί κάποιο από τα ακόλουθα απαγορευτικά μέτρα: α) εάν δεν έχουν σφαγεί ή θανατωθεί όλα τα ευρισκόμενα στην εκμετάλλευση ζώα των ευαίσθητων στην ασθένεια ειδών, η διάρκεια της απαγόρευσης που ισχύει για την εκμετάλλευση προελεύσεως πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση: αα) στην περίπτωση ιπποειδών για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν προσβληθεί από δουρίνη (dourine), με έξι μήνες από την ημέρα της τελευταίας επαφής ή της πιθανότητας επαφής με ασθενές ιπποειδές. Εάν πρόκειται για επιβήτορα, η απαγόρευση πρέπει να εφαρμόζεται μέχρι τον ευνουχισμό του, ββ) στην περίπτωση μάλεως (glanders) και εγκεφαλο− μυελίτιδας των ίππων (equine encephalomyelitis), με έξι μήνες από την ημέρα κατά την οποία θανατώθηκαν τα προσβληθέντα ιπποειδή, γγ) σε περίπτωση λοιμώδους αναιμίας (infectious anaemia), με το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο ώστε, από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν θανατωθεί τα προσβληθέντα ιπποειδή, τα υπόλοιπα ζώα να έχουν υποβληθεί και αντιδράσει αρνητικά σε δύο δοκιμές Coggins με τη μεσολάβηση τριμήνου μεταξύ πρώτης και δεύτερης δοκιμής, δδ) με έξι μήνες από το τελευταίο διαπιστωθέν κρούσμα φυσαλιδώδους στοματίτιδας (vesicular stomatitis), εε) με ένα μήνα από το τελευταίο διαπιστωθέν κρούσμα λύσσας (rabies), στστ) με 15 ημέρες από το τελευταίο διαπιστωθέν κρούσμα βακτηριακού άνθρακα (anthrax)· β) εάν όλα τα ευρισκόμενα στην εκμετάλλευση ζώα των ευαίσθητων στην ασθένεια ειδών έχουν σφαγεί ή θανατωθεί και οι εγκαταστάσεις έχουν απολυμανθεί, η διάρκεια της απαγόρευσης είναι 30 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θανατώθηκαν τα ζώα και απολυμάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, εκτός από την περίπτωση του βακτηριακού άνθρακα για τον οποίο η διάρκεια απαγόρευσης είναι 15 ημέρες. Μετά από αιτιολογημένη θετική γνωμάτευση του επισήμου κτηνιάτρου, η οποία πρέπει να συνοδεύει τα ιπποειδή, δύνανται να μετακινούνται προς και από τους ιπποδρόμους και τα ιπποδρόμια, κατά παρέκκλιση από τα εν λόγω απαγορευτικά μέτρα. Η αρμόδια κεντρική Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ

[facebook] [retweet]

back to top

630x60-Virbac-PUBLIC

jobs1              fatro banner small final300χ120              sales1

Χορηγός επικοινωνίας

eke  logo hcavs1      ivsa-sal2  ivsa-kar1

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Άλογο
Γάτα
Σκύλος
Κουνέλι

Κατά την περιήγησή σας στο diagnovet.gr αποδέχεστε τη χρήση των cookies Περισσότερα.

EU Cookie Directive Module Information