facebook facebook facebook
Σύνδεση (μόνο για Κτηνιάτρους)
Σύνδεση (μόνο για Κτηνιάτρους)

Ορισμένα θέματα του diagnovet.gr απευθύνονται μόνο σε Κτηνίατρους.

Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο register@diagnovet.gr αναφέροντας:

• Όνομα & Επώνυμο
• Αριθμό Μητρώου του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

(* Τα στοιχεία σας δεν χρησμοποιούνται για κανένα λόγο και το μήνυμα σας θα διαγράφεται με την επιβεβαίωση των στοιχείων)

Username:
Password:
Remember me
Menu

728x90 royal 02

Ημερίδα με θέμα τη Μικροβιακή Αντοχή και Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών

Η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία & το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ σας προσκαλούν στη
2η Διεπιστημονική Ημερίδα Ενιαίας Υγείας
«Μικροβιακή Αντοχή και Ορθολογική Χρήση Αντιβιοτικών.Ένα σοβαρό πρόβλημα για ανθρώπους και ζώα»

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017
Αμφιθέατρο Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
Λεωφόρος Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα
ώρα προσέλευσης : 13.00
Είσοδος Ελεύθερη

Read more...

Η εντομοκτόνος αντοχή στους φορείς του Δυτικού Νείλου

Ο Ιός του Δυτικού Νείλου είναι ένα νόσημα με παγκόσμια σημασία, το οποίο απασχόλησε ιδιαίτερα την Ελλάδα την περίοδο 2010-2014 με αρκετά κρούσματα και θανάτους. Η αντιπετώπιση της ζωοανθρωπονόσου (όπως και των περισσότερων νοσημάτων με έντομα-φορείς) βασίζεται στην αποφυγή των κουνουπιών που τη μεταφέρουν. Σύμφωνα με την Έκθεση Εντομολογικής Επιτήρησης του ΚΕΕΛΠΝΟ (2014), το συχνότερο είδος κουνουπιού στην Ελλάδα, το οποίο θεωρείται και από τους σημαντικότερους φορείς του νοσήματος, είναι το Culex pipiens, το οποίο αντιπροσώπευε σχεδόν το 85% του ολικού δείγματος. Και ενώ η διαχείριση των φορέων στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στη χρήση εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών, έχει αναφερθεί εδώ και χρόνια το φαινόμενο της ανθεκτικότητας σε τέτοια είδη ουσιών.

Μηχανισμοί αντοχής

Σε γενικές γραμμές, τα κουνούπια αναπτύσσουν αντοχή στους διάφορους τύπους εντομοκτόνων είτε τροποποιώντας το σημείο δράσης τους είτε αυξάνοντας το ρυθμό μεταβολισμού τους.

Σε εργασία του Πανεπιστημίου του Cardiff από τις Hemingway και Ranson (2000), αναφέρονται δύο μηχανισμοί αντοχής στα οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα. Ο ένας αφορά τη δράση της ακετυλοχολινεστεράσης (AChE), του ενζύμου που υδρολύει την ακετυλοχολίνη στη μετασυναπτική μεμβράνη. Στα κουνούπια Cx. pipiens, εντοπίζονται δύο ένζυμα με δράση παρόμοια της AChE: η AChE2 (φυλετικά κωδικοποιούμενη) και η AChE1 (αυτοσωμικά κωδικοποιούμενη), η οποία θεωρείται και ότι σχετίζεται με το φαινόμενο. Στα ανθεκτικά στελέχη, τροποποιήσεις στη δομή της AChE μειώνουν την ευαισθησία της στην αναστολή από τα εντομοκτόνα αυτά. Για τα οργανοφωσφορικά, υπάρχει επιπλέον αντοχή οφειλόμενη σε αυξημένες εστεράσες. Οι εστεράσες αυτές, με κύριους αντιπροσώπους τις estα21 και estβ21, δεσμεύουν και σταδιακά απομακρύνουν το εντομοκτόνο χωρίς να το μεταβολίζουν. Η ανωτερότητα της δεσμευτικής ικανότητας των εστερασών στα ανθεκτικά στελέχη υποδηλώνει τη δράση θετικής εξελικτικής πίεσης υπέρ των αντίστοιχων αλληλομόρφων.

Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η αντοχή στα πυρεθροειδή. Οι J. G. Scott και συνεργάτες σε άρθρο του 2015 αναφέρονται σε 2 βασικούς μηχανισμούς. Η απευαισθητοποίηση του σημείου δράσης οφείλεται σε τροποποίηση της διόδου νατρίου Vssc (Voltage-Sensitive Sodium Channel). Η μετατροπή αυτή οφείλεται σε μία υπολειπόμενη σημειακή μετάλλαξη του DNA (L1014F, γνωστή και ως knockdown resistance-kdr) και άλλες μεταλλάξεις του ίδιου κωδικονίου (L1014H/C/S/W). Οι μεταλλάξεις αυτές έχουν ανιχνευθεί σε πολλές χώρες και περιοχές παγκοσμίως και αποδίδουν διασταυρούμενη αντοχή στο DDT και τα πυρεθροειδή. Η μεταβολική αντοχή οφείλεται σε αυξημένη αποτοξίνωση από μονοοξυγενάσες του κυτοχρώματος P450 (P450s), που με τη σειρά της μπορεί να οφείλεται σε υπερέκφραση ή μετάλλαξη ενός (ή και περισσότερων) γονιδίων που κωδικοποιούν τις P450 πρωτεΐνες . Η αντοχή στα πυρεθροειδή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούν συχνό συστατικό στις οικιακές εντομοαπωθητικές σπείρες.

Η αντοχή στην Ελλάδα

Το status quo της εντομοκτόνας αντοχής του Cx. pipiens στην Ελλάδα αποτέλεσε το αποκλειστικό θέμα της εργασία των Κιούλου και συνεργατών (2014). Στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες από 12 πληθυσμούς κουνουπιών από 5 περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας σε διάστημα 3 χρόνων (2008-2010), ενώ ως control χρησιμοποιήθηκε ένας εργαστηριακός πληθυσμός κουνουπιών ο οποίος δεν είχε εκτεθεί σε εντομοκτόνα/εντομοαπωθητικά. Τα δείγματα αυτά ελέγχθηκαν για την αντοχή τους σε 4 εντομοκτόνες ουσίες: temephos, τοξίνη του Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), diflubenzuron και δελταμυθρίνη.

Φαινοτυπικά, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα περιστατικά αντοχής. Αν και αρκετές περιοχές εμφάνισαν ήπια αντοχή στο temephos, κανένας πληθυσμός δεν βρέθηκε ανθεκτικός στην τοξίνη Bti και μόνο ένας στο diflubenzuron. Στη δελταμυθρίνη υπήρξε πάλι μόνο ένας ανθεκτικός πληθυσμός. Το μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον από τους πληθυσμούς της έρευνας παρουσίασε ο πληθυσμός από τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Ο πληθυσμός αυτός βρέθηκε ανθεκτικός στο temephos και πιθανά ανθεκτικός στη δελταμυθρίνη, ενώ ήταν ο μόνος που παρουσίασε ανθεκτικότητα στο diflubenzuron. Επίσης, εμφανίστηκαν με αυξημένη συχνότητα οι μεταλλάξεις της AChE1, ενώ ήταν ένας από τους δύο πληθυσμούς με ομοζυγώτες ως προς τη μετάλλαξη kdr, σε ποσοστό 43%.

Φαίνεται λοιπόν ότι η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην αντιμετώπιση των φορέων ασθενειών και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν σε οποιαδήποτε απόπειρα ελέγχου τέτοιων λοιμωδών νοσημάτων. Στο State of the Art Report του MALWEST Project για τον Ιό του Δυτικού Νείλου προτείνονται τρεις γενικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της αντοχής: με μετριασμό της χρήσης εντομοκτόνων, με κορεσμό των αμυντικών μηχανισμών των φορέων και με πολλαπλές εφαρμογές με μείγμα ή ανακύκλιση εντομοκτόνων.

-Eπιμέλεια άρθρου-
Γιώργος Κοτσαδάμ

Read more...

Κρούσμα ευλογιάς σε πρόβατα στη Λέσβο

Eπιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά πριν λίγες ημέρες η εστία Ευλογιάς του προβάτου, σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση στην περιοχή Μανταμάδου Λέσβου.

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εξέδωσε Απόφαση Λήψης Μέτρων στη μολυσμένη Εκμετάλλευση προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση της νόσου, και προέβη στην σφαγή όλων των ζώων της εκτροφής και στην απολύμανσή της.

Προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση της νόσου στο νησί και στη λοιπή χώρα, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, εξέδωσε Απόφαση Λήψης Μέτρων στο νησί της Λέσβου (ΑΔΑ: 695Ε7ΛΩ-4ΒΦ) σύμφωνα με την οποία:

1. Απαγορεύεται η έξοδος από τη Νήσο Λέσβου ζώντων αιγοπροβάτων, µη εδωδίµων προϊόντων των ευαίσθητων ειδών καθώς και ειδών χορτονοµής. Απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες αιγοπροβάτων στη Νήσο Λέσβου. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων από τις συνήθεις περιοχές βόσκησης και η προσέγγιση στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης που έχουν ορισθεί. Στη ζώνη προστασίας, η οποία οριοθετείται σε απόσταση τριών χιλιομέτρων περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής όλα τα αιγοπρόβατα παραμένουν εντός της εκμετάλλευσης και δεν μετακινούνται από αυτήν. Μόνο σε επείγουσα σφαγή σφάζονται στο πλησιέστερο σφαγείο μετά από άδεια του ΤΚΕΕ και επίσημο κτηνιατρικό έλεγχο. Στη ζώνη επιτήρησης, η οποία οριοθετείται σε απόσταση 10 χιλιομέτρων περιμετρικά της μολυσμένης εκτροφής, τα αιγοπρόβατα δεν μετακινούνται εκτός της ζώνης για 21 ημέρες. Επιτρέπεται η σφαγή των αιγοπροβάτων μετά την παρέλευση 21 ημερών στο πλησιέστερο σφαγείο μετά από άδεια του ΤΚΕΕ.

Επιτρέπεται η σφαγή των ζώων που βρίσκονται εκτός της ζώνης επιτήρησης και προστασίας μόνο σε σφαγεία που βρίσκονται εκτός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Σχετικά με τη λειτουργία του σφαγείου Μανταμάδου, θα ακολουθήσει άμεσα, νέα συμπληρωματική απόφαση. Η εφαρμογή της απόφασης αυτής ανατέθηκε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιµενικές, Δημοτικές Αρχές Η μη τήρηση των όρων της παρούσας έχει σαν συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 της αριθ. 258933/5-8-2008 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η Ευλογιά των προβάτων είναι ένα εξαιρετικά μεταδοτικό λοιμώδες νόσημα των αιγοπροβάτων. Η μετάδοση της νόσου γίνεται :

- Άμεσα, μετά από άμεση επαφή με μολυσμένο ζώο και κατανάλωση μολυσμένης τροφής
- Έμμεσα, μέσω εργαλείων, οχημάτων, ή προϊόντων (στρωμνή, χαρτονομή),

Η ευλογιά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο ή σε άλλα είδη ζώων.

Συμπτώματα: Η μέγιστη περίοδος επώασης της νόσου, είναι 21 ημέρες.

Τα συμπτώματα που παρατηρούνται είναι,

-Υψηλός Πυρετός (41-42 οC)
-Ανορεξία, ταχύπνοια, επιπεφυκίτιδα, δακρύρροια,
-Στο βλεννογόνο του στόματος παρατηρείται ερυθρότητα.
-Ερυθρές στρογγυλές κηλίδες στο δέρμα, γύρω από τους οφθαλμούς και τους ρώθωνες, στο μαστό, την ακροποσθία, το όσχεο, την κάτω επιφάνεια ουράς και την έσω επιφάνεια των μηρών. Στη συνέχεια οι κηλίδες εξελίσσονται σε βλατίδες και οζίδια και αργότερα σε φυσαλίδες ή και κύστες. Αυτές έχουν πυώδες περιεχόμενο και στη συνέχεια αποξηραίνονται.

Η νοσηρότητα είναι 70% περίπου και η θνησιμότητα 80-100%.

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα η Κτηνιατρική Υπηρεσία Λέσβου, αλλά και ο υπεύθυνος Κτηνίατρος Εκτροφής.

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία Λέσβου είναι στη διάθεση των κτηνοτρόφων για περαιτέρω ενημέρωση και πληροφορίες. Για ενημέρωση ή αναγγελία ύποπτου περιστατικού επικοινωνείστε άμεσα με την Κτηνιατρική Υπηρεσία, Τμήμα Υγείας των Ζώων, τηλ: 2251047427, 2251042236

Εκ της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π. Β. Αιγαίου

Read more...

Νέα τεχνική παρέχει ελπίδα για τα κουτάβια με δισχιδή ράχη

Τα κουτάβια με δισχιδή ράχη θεραπεύονται με ένα συνδυασμό χειρουργικής επέμβασης και βλαστικών κυττάρων.

Βλαστικά κύτταρα του πλακούντα αναπτύχθηκαν από ερευνητές της ιατρικής σχολής του UC Davis και έπειτα χαρακτηρίστηκαν και συνδυάστηκαν με ιστό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του σκελετού, ώστε να βελτιστοποιηθεί η θεραπεία από τους χειρουργούς κτηνιάτρους του UC Davis.

Τα σκυλιά που γεννιούνται με δισχιδή ράχη συχνά έχουν μικρή ικανότητα ελέγχου των οπισθίων άκρων και συνήθως υπόκεινται σε ευθανασία ως κουτάβια. Η τελευταία έρευνα προσφέρει ελπίδα για παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον, καθώς αποτελεί βάση στην ενημέρωση ανθρώπινων κλινικών δοκιμών για τα μωρά με αυτή τη διαταραχή στη γέννηση.

Οι χειρουργικές τεχνικές, που αναπτύχθηκαν από την Dr Diana Farmer, καθηγήτρια και επικεφαλής της χειρουργικής στο UC Davis , συνδυαζόμενες με θεραπεία από βλαστοκύτταρα που αναπτύχθηκαν από την ερευνητική σχολή, είναι πρόοδοι προς το στόχο της για τη θεραπεία της δισχιδούς ράχης.

Η Dr Farmer είναι ήδη πρωτοπόρος στην εφαρμογή της χειρουργικής επέμβασης πριν τον τοκετό για να βελτιώσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου σε παιδιά με δισχιδή ράχη ∙ και αυτή η προγεννητική χειρουργική επέμβαση συνδυαζόμενη με μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα αποσπώμενα από τον πλακούντα, που συγκρατούνται στη θέση τους με ένα κυτταρικό ικρίωμα, προσφέρει την ικανότητα στα παιδία που γεννήθηκαν με αυτή τη διαταραχή να περπατήσουν χωρίς αισθητή αναπηρία.

Ο Dr Beverly Sturges, καθηγητής της νευροχειρουργικής στο κτηνιατρικό νοσοκομείο του UC Davis, θέλησε να ανακαλύψει αν η προσέγγιση της Dr Farmer της χειρουργικής επέμβασης σε συνδυασμό με βλαστοκυττάρα θα μπορούσε να βοηθήσει σκύλους να αποκτήσουν μια ζωή πιο κοντά στη φυσιολογική, μαζί με καλύτερες ευκαιρίες για επιβίωση και υιοθεσία.

Έτσι δύο αδέρφια bulldog, ηλικίας 10 εβδομάδων, η Darla και ο Spanky, μεταφέρθηκαν από το κέντρο διάσωσης για Bulldog της Νότιας Καλιφόρνιας στο UC Davis. Μετά από λίγες ημέρες παρακολούθησης, για να διαπιστωθεί αν είναι αρκετά υγιή για τη διαδικασία, η Darla υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση την 3η ημέρα της νοσηλείας και ο Spanky την τέταρτη.

Στο χειρουργείο, η μυελομηνιγγοκήλη διαπιστώθηκε στην περιοχή του Θ7 σπονδύλου και στους δύο σκύλους, που ήταν σύμφωνο με την ταυτοποίηση της δισχιδούς ράχης που έγινε με MRI. Οι σκύλοι εμφάνισαν ραχιαίες θέσεις των χαμηλότερων ορίων του νωτιαίου μυελού, όπου ήταν δεσμευμένες. Οι θέσεις διαχωρίστηκαν και επανατοποθετήθηκαν στον σπονδυλικό σωλήνα, ενώ χειρουργικά τοποθετήθηκαν βλαστικά κύτταρα για την πλήρωση των ελλειμμάτων.

Η διαταραχή γίνεται ορατή συνήθως μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εβδομάδας της ηλικίας, όταν τα κουτάβια παρουσιάζουν ισχνότητα στους γλουτούς, μειωμένο μυϊκό τόνο, έλλειψη συντονισμού, ακράτεια και μη φυσιολογική θέση της ουράς τους. Στην επανεξέταση που πραγματοποιήθηκε εντός δύο μηνών, η Darla και ο Spanky - παρόλο που εξακολουθούσαν να έχουν ακράτεια- έδειξαν τις ικανότητές τους στο να περπατούν, να τρέχουν, και να παίζουν με άλλα σκυλιά, παρουσιάζοντας ένα βελτιωμένο εύρος κίνησης και έλεγχο των άκρων τους. Τα σκυλιά έχουν υιοθετηθεί από τότε και συνεχίζουν να είναι καλά στο νέο τους σπίτι.

-Eπιμέλεια άρθρου-
Δάφνη Λιανού

Read more...
Subscribe to this RSS feed

jobs1   9160 Purina PPD Banner 300x90px-01   sales1

Χορηγός επικοινωνίας  eke logo hcavs1    ivsa-sal2 ivsa-kar1

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Άλογο
Γάτα
Σκύλος
Κουνέλι

Κατά την περιήγησή σας στο diagnovet.gr αποδέχεστε τη χρήση των cookies Περισσότερα.

EU Cookie Directive Module Information